Genel Kurul İlanı

DETAY İÇİN TIKLAYINIZ.

Genel Kurul İlanıDerneğimizin 2018-2019 yıllarına air olağan Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılıgündemle 2 Şubat 2020 Pazar günü Derneğimizin salonunda saat 11:00'de; çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 9 Şubat 2020 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1. Açılış konuşması ve yoklama.
2. Divan teşekkürü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.
3. 2018-2019 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet ve Denetim  Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanması.
4. Derneğin; Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi ve oylanması.
5. Samsun Yelken Spor Kulübü Derneği Ticari İşletmesinin; Bilanço, Gelir-Gider Tablosunun okunması, görüşülmesi ve oylaması.
6. Samsun Yelken Spor Kulübü Derneği Ana Tüzük ve İç Yönetmeliğin değişen maddelerinin görüşülmesi, oylanması.
7. Samsun Yelken Spor Kulübü Derneği Disiplin Kurulunca ihraç edilen üyemizin ihraç kararının oylanması.
8. Dilek ve Temenniler
9. Dernek Organlarının seçilmesi.
10. Kapanış

Samsun Yelken Kulübü

Samsun Yelken Kulübü 1961 yılında Karadeniz’de yelkenciliğin gelişmesinde birçok girişime ön ayak olan Samsun’da kurulmuş bir kulüptür.

yelken kulüp, samsun, denizcilik, liman,