Üyelik Hakkında

Derneğe 18 yaşını doldurmuş olan bay ve bayanlar üye olmak için başvurabilirler.
  1. Dernek üye müracaat  formunu eksiksiz doldurmak.
  2. Beş yılını dolduran 2 üyenin önerisini alıp  imzalatmak.
  3. 10 günlük askı süresinde itiraza maruz kalmamak.
  4. Üye Kabul Kurulunca inceleme yapılmak ve Yönetim Kuruluna sevk edilmek.
  5. Yönetim Kurulunca kabul görmek.
  6. Giriş ve yıllık ödentisini yapmak.
  7. Form teslim edilirken 3 adet resim, Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Adli Sicil kaydını vermek.

Samsun Yelken Kulübü

Samsun Yelken Kulübü 1961 yılında Karadeniz’de yelkenciliğin gelişmesinde birçok girişime ön ayak olan Samsun’da kurulmuş bir kulüptür.

yelken kulüp, samsun, denizcilik, liman,